מדד הפחד הישראלי - VIXTA

מהו מדד הפחד? מדד הפחד נמדד על ידי התנודתיות (סטיית התקן) הגלומה בשערי האופציות על מדד המניות. מדדים כאלה יש בארה"ב, באירופה ולאחרונה גם בישראל.

התנודתיות הזו היא ביטוי למידת ה"עצבנות" בשוק. תנודתיות גבוהה בשערי המניות מרמזת על אי וודאות ופחד של המשקיעים מפני חדשות כלכליות לא טובות. היא בדרך כלל תוצאה של חשש אמיתי בשוק מפני האטה כלכלית.

במחקרים שנעשו בארה"ב נמצא שמדד הפחד הוא איתות מובהק לגבי שערי המניות העתידיים בשוק המניות האמריקאי. בהתאם לכך, כשמדד הפחד עולה, עןלה פרמיית הסיכון ושערי המניות יורדים בדרך כלל. התופעה הזו קיימת בשוקי הון רבים. בין השאר, ניתן לראות זאת גם בארה"ב ובישראל.

על בסיס רמת ה- VIX בארץ בשנתיים האחרונות, ניתן להניח שכאשר המדד הוא ברמה של עד 15, המשקיעים סוחרים בבורסה ברמת ביטחון גבוהה יחסית. מדד גבוה מ-40 (כפי שקרה בעקבות של משבר הסאב-פריים), משקף אי וודאות גדולה ברמה של פאניקה כללית בשוק שגורמת, בדרך כלל, לירידה בשערי המניות.

בארה"ב, בחודש אוגוסט 2007 בעיצומו של משבר הסאב-פריים רמת הפחד בקרב המשקיעים האמריקאיים גדלה פי-3 מאשר זו שהיתה בתחילת השנה, בחודש נובמבר ובחודש ינואר, התופעה הזו חזרה על עצמה. בכל התאריכים הללו העלייה במדד הפחד לוותה בירידה משמעותית בשערי המניות. בחודש אוקטובר 2008 מדד הפחד האמריקאי (VIX)  עבר את מחסום 85, פי- 8 מהרמה הנמוכה שהיתה בתחילת שנת 2007.

בישראל, חברת אי-אונליין קפיטל ישראל החלה לחשב לאחרונה את מדד הפחד בכל שנייה. הנתונים שחושבו מעידים שבישראל התרחשה אותה התופעה, של עלייה ברמת הפחד בכמעט פי- 2 מהרמה הנמוכה ביותר שהיתה בתחלית שנת 2007, וירידה בשערי המניות באותם תאריכים. בחודש אוקטובר 2008, מדד הפחד הישראלי (VIXTA) הרקיע שחקים גם הוא כשעבר את מחסום ה- 65, פי- 5 מהרמה הנמוכה בתחילת שנת 2007.

 

 

Justin Tucker Jersey Michael Oher Jersey Kyle Fuller Jersey Rolando McClain Jersey Russell Okung Jersey Matthew Stafford Jersey James Starks Jersey Lamar Miller Jersey